2017-12-21

Status prawny

Centrum Kultury i Turystyki w Walimiu jest samorządową instytucją kultury, wpisaną do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Urząd Gminy Walim pod numerem 6/2007 w dniu 1 stycznia 2008 r.
 
Centrum Kultury i Turystyki w Walimiu posiada osobowość prawną. Centrum Kultury i Turystyki w Walimiu działa na podstawie:
  • Uchwały Nr XVI/96/2007 z 27 grudnia 2007 r. w sprawie nadania Statutu Samorządowej Instytucji Kultury pn „Centrum Kultury i Turystyki”
  • Uchwały NR XIX/121/2008 z 31 marca 2008 r. w sprawie zmiany statutu Samorządowej Instytucji Kultury.
  • Uchwały NR XXXVIII/224/2009 z 23 lipca 2009 r. w sprawie zmiany uchwały nr XVI/96/2007 Rady Gminy w Walimiu z 27 grudnia 2007 r. w sprawie nadania Statutu Samorządowej Instytucji Kultury pn. „Centrum Kultury i Turystyki”
  • Uchwały XIII/68/11 z 19 grudnia 2011 r. w sprawie zmian do statutu SIK „Centrum Kultury i Turystyki w Walimiu”.
  • Uchwały XVII/88/2012 z 19 marca 2012 r. w sprawie zmian do statuty SIK „Centrum Kultury i Turystyki w Walimiu”.
  • Ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r., Nr 13, poz. 123 z późn. zm.),
  • Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)
  • oraz właściwych przepisów prawa.