2017-12-21

Statut

Statut Centrum Kultury i Turystyki w Walimiu

DZ. URZ. WOJ. 2015.2113 Ogłoszony: 2015-05-07

 

Uchwała nr VI/32/2015 Rady Gminy Walim z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie nadania nowego Statutu Samorządowej Instytucji Kultury – Centrum Kultury i Turystyki w Walimiu.

Dostępny w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego link

Załączniki

  Statut Centrum Kult...w Walimiu.pdf 182,83 KB (pdf) szczegóły pobierz