2017-12-21

Załatwianie spraw

Centrum Kultury i Turystyki w Walimiu przyjmuje i załatwia sprawy w godzinach od 8:00 do 16:00 od poniedziałku do piątku.
 
Pisma można składać drogą elektroniczną na adres: biuro@ckit.walim.pl, osobiście w sekretariacie lub przesyłać na adres:
Centrum Kultury i Turystyki w Walimiu
ul. Kościuszki 2
58-320 Walim